مربی استراتژی در زندگی و کسب و کار
کارشناس مدیریت خانواده
ارشد مدیریت اجرایی کسب و کار
– مدیریت کلینیک مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – از 1394 تاکنون
– مدیر پروژه آموزشی پژوهشی طرح تحول کارآفرینانه دانشگاه ارومیه – از 1395 تاکنون
– بنیانگذار سیستم آموزشی TSP اولین مرکز استان آذربایجان غربی در حوزه تخصصی کسب و کار
– مشاور افتخاری مدیر کل تعاون، کا رو رفاه اجتماعی استان آذربایجان غربی جناب آقای مهندس نقی زاده در حوزه کسب و کار و کارآفرینی – 1394
– رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل مؤسسه تحول سبک پندار در زمینه آموزش مهارت های زندگی و کسب و کار و کارآفرینی – از 1392 تاکنون
– عضو کانون نویسندگان و هنرمندان کشوری
– عضو بنیاد سخنرانان حرفه ای
– عضو انجمن جهانی رهبران نوآور کسب و کار
– سخنران سمینارهای موفقیت در زندگی و کسب و کار و برگزار کننده دوره های عمومی و خصوصی TSP برای بیش از هزاران نفر در سطح کشور

درباره من

آدرس پستی:

ارومیه/فلکه خیام/ساختمان پاسارگاد/ط۴

وب سایت:
ایمیل:
تلگرام:
تلفن: