درباره مرکز تحول

اینجا خودت را واقعی کن

ابراهیم محبوبی با 10 سال سابقه فعالیت نوآور و پیشگام در توسعه مهارتهای زندگی و کسب و کار توانسته یک الگو الهام بخش برای انسانها در زندگی و راهنمای آنها در مسیر تغییر و تحول باشد.

خدمات  :

  • منتورینگ کسب و کار
  • مربیگری پیشرفت فردی
  • تورهای آموزشی تفریحی
  • تولید پکیج های آموزشی
  • ارائه مشاوره
  • کارگاه های آموزشی
  • سمینارهای تخصصی

 

تعریف سواد از نظر سازمان جهانی یونسکو :

با سواد توانایی تغییر (Change) است و با سواد کسی است که بتواند با آموخته هایش تغییری در زندگی خود ایجاد کند.